понедељак, 23. септембар 2013.

Правила понашања у школи      Ученички парламент наше школе, у сарадњи са Тимом за заштиту, одабрао је следећа правила понашања у нашој школи:

                1.Чувамо школску имовину и имовину оних који у школи уче и раде.

                2. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника.

                3. Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче.

                4. Када имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ.

                5. Свако је важан, али је важна и целина.


      Правила понашања биће истакута у холу школе, као и у свакој учионици.

недеља, 22. септембар 2013.

Вршњачки тим      У оквиру блога Тима за заштиту ученика, биће објављиване активности Вршњачког тима.