среда, 1. октобар 2014.

Правила понашања


Ученички парламент наше школе, у сарадњи са Тимом за заштиту, одабрао је, за школску 2014/2015. следећа правила понашања у нашој школи:
1. Поштујемо наставнике и све запослене у школи
2. Негујемо позитивну атмосферу у свом одељењу
3. Не омаловажавамо другог, поштујемо различитост
4. Чувамо школску имовину
5. Ученик је дужан да у школу долази пристојно и прикладно одевен
Правила понашања биће истакута у холу школе, као и у свакој учионици.