Од ЈА до МИПројекат  ,,Од ЈА до МИ'' је једна од  мера превенције насиља Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Циљ овог пројекта је  унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи и, дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Ни један вид насиља над децом се не може оправдати, а свако насиље се може спречити, те наше деловање увек има првенствено тај циљ. Одабрали смо одређена одељења млађих и старијх разреда наше школе која ће у учествовати у овом пројекту. Идеја нам је да кроз различите активности побољшамо односе између ученика наше школе, у оквиру истог одељења, а посебно односе између старијих и млађих ученика.


ОД ЈА ДО МИ-План активности
 
Активност
Задужене особе
Време реализације
Обавештење за родитеље о почетку пројекта
Сузана Бранковић Павловић, Милан Пашић, Ненад Стаменовић
До 1. марта
Израда акционих планова за изабрана одељења
Чланови Тима који су одељенске старешине и Љиљана Костић, Ненад Стаменовић и Немања Пантић за одељење VI4, Александра Ивезић за IV3
До 1. марта
Упитник о стању насиља у одабраним одељењима
Сузана Бранковић Павловић, Ненад Стаменовић, Милан Пашић, ПП служба (састављање анкете), сви чланови Тима (реализација анкете)
До 1. марта
Анализа упитника
ИКТ Тим, Сузана Бранковић Павловић, Ненад Стаменовић, ПП служба
До 15. марта
Посета Савету родитеља
Сузана Бранковић Павловић
20. фебруар
Реализација активности из акционих планова за изабрана одељења
Чланови Тима који су одељенске старешине и Љиљана Костић, Ненад Стаменовић и Немања Пантић за одељење VI4, Александра Ивезић за IV3
Од марта до јуна
Плакати за бољу обавештеност- израда и постављање плаката о корацима у одговору на насиље
Милан Андрић, наставник ликовне културе и Ненад Стаменовић
Током марта
Биоскоп у школи - пројекције филмова у свечаној сали, заједно зе ученике V6, VI4и VII1 и заједно за ученике I5, II5, IV1, IV3
Немања Пантић, Јелена Пантић, Ненад Стаменовић, Александра Ивезић
Једном месечно, од марта до јуна
Представа на дар - размена форум театара са другом одабраном Основном школом
Биљана Ристовић и Јелена Пантић
Април или мај
Играмо се заједно и учимо заједно–акција у којој се ученици старијих разреда играју и уче са млађима
Јелена Пантић, Александра Ивезић
Од марта до јуна, у зависности од наставних програма, на часовима физичког васпитања или другим, одабраним часовима
Осликавамо школско двориште
Биљана Ристовић, Јелена Пантић, Милан Андрић, Александра Ивезић
Током априла
Конкурс ''Пружи ми руку''
Милица Мирковић и Јелена Влајковић
Арпил или мај
Израда паноа или стрипова на одабрану тему о ненасиљу
Љиљана Костић, Светлана Петровић
Током априла и маја
Другови поверења-активност у којој ученици млађих разреда проналазе своје другове поверења међу старијим ученицима
Јасмина Милићевић
Током априла и маја
Трибина о ненасиљу
Јелена Пантић и Вера Васић
Април или мај
Активности Вршњачког тима, према њиховом плану рада
Јелена Влајковић
Током марта, априла и маја
Снимање краткометражног филма на тему ненасиља
Јелена Влајковић, Ненад Стаменовић
Током марта, априла и маја
Од JA до MИ-Игре без граница
Милан Пашић, Драшко Стојковић, Зоран Поповић, Владимир Цвикић, Јелена Матијашевић, Милан Андрић, Олга Вујин, Јована Обрадовић
Последња недеља априла или прва недеља маја
Таленат шоу
Љиљана Костић, Немања Пантић, Ненад Стаменовић
Јун
Упитник о стању насиља у одабраним одељењима
Сви чланови Тима
Јун
Анализа упитника
ИКТ Тим, Сузана Бранковић Павловић, Ненад Стаменовић, ПП служба
Јун

Нема коментара:

Постави коментар