петак, 21. фебруар 2014.

Од ЈА до МИКоординатор Тима за заштиту присуствовала је 20.2.2014. године састанку Савета родитеља. Родитељима је представила Тим за заштиту, план рада и програм заштите Тима и упознала их са тренутним стањем безбедности у нашој школи. Посебно је говорила о превентивним активностима Тима за заштиту. Обавестила је родитеље о досадашњим мерама превенције и најавила пројекат  ,,Од JA до MИ'', представљајући им план активности пројекта. Позвала је све родитеље да својим предлозима и учешћем у пројекту подрже Тим за заштиту ученика у превенцији насиља.

среда, 12. фебруар 2014.

Oд ЈА до МИПоштовани родитељи, 


Обавештавамо Вас да Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у нашој школи спроводи пројекат  ''Од ја до ми''.  Циљ овог пројекта би био унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи и, дугорочно, стицање вештина неопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. Ни један вид насиља над децом се не може оправдати, а свако насиље се може спречити, те наше деловање увек има првенствено тај циљ. Одабрали смо одређена одељења млађих и старијх разреда наше школекоја ће у учествовати у овом пројекту. Идеја нам је да кроз различите активности побољшамо односе између ученика наше школе, у оквиру истог одељења, а посебно између старијих и млађих ученика. Такође Вас позивамо да и сами учествујете у пројекту и дате своје предлоге!