О блогу
         Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема. 

          Циљ Тима за заштиту јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и школску атмосферу у којој се:
  • учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 
  • не толерише насиље;
  • не ћути у вези са насиљем; 
  • поштују права детета 
  • развија одговорност свих за заштиту деце од насиља, злостављања и заменаривања


         Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и локалном заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма заштите. Тим планира, организује и управља активностима у школи ради превенције насиља.
Нема коментара:

Постави коментар