Активност Tима


 Припрема Програм заштите;
·    информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
·    учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања; 
·    предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
·    укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 
·    прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика;  
·    сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
·    води и чува документацију ;
·    извештава стручна тела и органе управљања;

Нема коментара:

Постави коментар