Вршњачки тим         Вршњачки тим чине ученици од петог до осмог разреда.Тим је оформљен од по два представника сваког одељења.Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају "особе од поверења" у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника.           Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности и супротстављање пошастима данашњице.            Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у сколи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.            Задатак Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности - другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА
МЕСЕЦ
2013/2014
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
Септембар
Избор чланова тима, формирање тима, израда и анализа плана и програма; оглашавање у оквиру блога Тима за заштиту ученика, доношење правила понашања на нивоу школе;
Вршњачки тим и
наставници -  ментори
Октобар
Реализација радионица:"Ми заједно","Огледалце,огледалце" 
"Ја и ми и они","Шта верујем, шта ценим"
Вршњачки тим, наставници-ментори И Тим за заштиту ученика од насиља
Новембар
Реализација радионица: "Насиље и шта с њим",
"Да насиље буде видљиво"
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Децембар
Сумирање учинка; подношење полугодишњег извештаја рада тима на нивоу школе; радионице:
"Реклама вршњачког тима",
"Планирање праве акције”
Вршњачки тим и наставници-ментори
Јануар
Реализација радионице: "Зачетак самосталног функционисања"
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Фебруар
Снимање краткометражног филма на тему превенције насиља
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Март
Рад са ученицима млађих разреда-ученици старијих разреда посећују одељења бивших учитеља/ица и укључују ученике у рад ВТ-промоција ВТ (израда беџева, флајера о насиљу, помоћ у задацима)
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Април

Израда и постављање "зидних новина" у хол школе (интервју са запосленима у школи
"Из мог угла", фотографије разних ситуација у школи, најбољи радови литерарног конкурса
"Пружи ми руку")
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Мај
Организација спортских турнира и хуманитарних акција (сакупљање ствари и играчака за децу из "Сигурне куће")
Вршњачки тим, наставници-ментори и Тим за заштиту ученика од насиља
Јун
Вредновање активности Вршњачког тима; подношење извештаја наставничком већу
Вршњачки тим, наставници-ментори 
* Вршњачки тим се према сопственим афинитетима ученика дели у неколико група : 
("филмска","новинарска","спортска","другарска").

*У оквиру блога Тима за заштиту ученика,под иконом ,, Врсњачки тим" редовно ћемо објављивати 
све активности. 
*Састанци Вршњачког тима и наставника - ментора:
-два пута месечно 
-по потреби на часовима грађанског васпитања.


Чланови Вршњачког тима:

5-1 Тамара Ђокић, Тома Јелић
5-2 Милена Крстески, Нина Марјановић
5-3 Чеда Ненадић, Милица Ђурђевић
5-4 Катарина Тадић, Петар Дилпарић
5-5 Андреа Тишма, Никола Симић
5-6 Вељко Исаковић, Анђела Стојановић

6-1 Сташа Цаловић, Ања Угрешић
6-2 Марина Степаноски, Александра Бељинаћ
6-3 Јана Кипић, Бојан Живковић
6-4 Наталија Михаиловић, Димитрије Тодоровић
6-5 Данијела Пантић, Матија Софронијевић

7-1 Анастасија Видаковић, Михајло Стефановић
7-2 Ива Ракић
7-3 Ана Јанковић, Ана Мијушковић
7-4 Миндић Дуња, Тамара Сретеновић
7-5 Дина Ђорђевић, Никола Петковић
7-6 Ђорђе Алексић, Никола Новаковић

8-1 Наталија Станишић, Ана Васковић
8-2 Тамара Јездимировић, Анђела Радојевић
8-3 Оливера Јовановић, Невена Ристић
8-4 Андреа Тамбур, Илија Ранђеловић
8-5 Наталија Илић, Александра Ђордумовић, Јована Котлајић

Наставници - ментори:

Координатор тима Јелена Влајковић
Слађана Петровић
Драгана Васиљевић
Гордана Милосављевић
Мирјана
Поповић 
Звонко Станковић 

Нема коментара:

Постави коментар