недеља, 9. март 2014.

Плакат за бољу обавештеност


                 У оквиру пројекта ''Од ЈА до МИ'' Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са наставником ликовне културе израдио је плакате који представљају кораке у одговоре на насиље. Ученицима је сликовито приказано коме, када и како могу да се ​​обрате у случају да доживе или препознају насиље. Плакати су ​​постављени у холу школе и свим уционицама.
Ученице Јелена Ћурћић и Анђела Поповић су цртале појединачне радове који су касније обрађени на рачунару и сложени у плакат. Ову активност реализовали су наставник ликовне културе Милан Андрић и наставник техничког и информатичког образовања Ненад Стаменовић, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Нема коментара:

Постави коментар