недеља, 22. октобар 2017.

Чланови ТимаТим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школској 2017/2018 чине:

1.      Милан Пашић, директор школе;
2.    Ненад Стаменовићнаставник техничког и информатичког образовања и 
        координатор Тима;
3.      Сузана Бранковић Павловићнаставник математике
4.      Јелена Пантић, учитељ;
5.      Бојана Рубежановић, психолог;
6.      Дејан Бошковић, наставник биологије, помоћник директора;
7.      Радмила Зимонић, наставник енглеског језика;
8.      Лепосава Љешевић, наставник енглеског језика;`
9.      Јелица Пајић, наставник српског језика, наставни грађанског васпитања;
10.  Светлана Томић, наставник математике
11.  Јелена Матијашевић, наставник физичког васпитања;
12.  Немања Пантић, наставник историје;
13.  Тања Парезановић, наствник географије
14.  Светлана Петровић, наставник историје;
15.  Љиљана Костић, наставник физике;
16.  Весна Младеновић, педагог;
17.  Лела Комненовић, представник Савета родитеља;
18.  Сергеј Комненовић, представник Ђачког парламента;

Нема коментара:

Постави коментар